طراحی و اجرای راه و روسازی و محوطه

طراحی و اجرای راه و روسازی و محوطه

یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین توسعه یافته بودن یک کشور میزان و کیفیت زیرساخت های آن کشور می باشد که از مهمترین آنها به کیفیت راه ها می توان اشاره کرد، کیفیت راه ها و عمر مفید آن مستقیماً تحت تاثیر مفروضات طراحی صحیح مسیر طراحی صحیح رو سازی و انتقال مناسب آب های سطحی و اجرای دقیق آن با مصالح مرغوب میباشد. وجود زیرساخت و راه ارتباطی مناسب با کیفیت نه تنها می تواند موجب کاهش سوانح رانندگی و حفظ ایمنی وسایل نقلیه باشد بلکه می تواند عامل مهمی در ارزش گذاری ملک گردد.

از این جهت گروه فنی مهندسی آپادانا در راستای ایجاد بستری مطمئن برای تردد با در نظر گرفتن فاکتورهای مهم از قبیل صرفه جویی در منابع مالی و به کارگیری تجهیزات و کادر مهندسی با تجربه آماده عقد قرارداد با کارفرمایان حقیقی و حقوقی در زمینه طراحی و اجرای راه و روسازی و محوطه سازی( جدول کاری) می باشد

WhatsApp Image 2020-10-22 at 18.45.46