متره و برآورد Tekla

متره و برآورد Tekla

_

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای پروژه‌های خرد یا کلان در گامهای نخست مورد اهمیت قرار می‌گیرد برآورد هزینه ها و زمان شروع ،پایان و بهره برداری پروژه می باشد.

داشتن اشراف در هزینه های مالی و زمانی پروژه می تواند در مورد او نمودن برنامه مالی انجام و سود دهی مناسب و همینطور گاهن در قیمت گذاری مناسب بسیار راه گشا باشد.

در این راستا گروه فنی مهندسی آپادانا آماده ارائه خدمات متره و برآورد با دقیق ترین استانداردها و به روز ترین قیمت ها و همچنین ارائه متره و برآورد مقاله برنامه Teklaمیباشد.