نقشه برداری

نقشه برداری

_

گروه فنی مهندسی آپادانا با استفاده از کادر مجرب و تجهیزات به روز ،کلیه خدمات نقشه برداری GNSS، دوربین‌های توتال استیشن در قالب:
نقشه برداری زیر زمینی
نقشه برداری شهری
نقشه برداری ساختمانی
نقشه برداری راه و سد
نقشه برداری تفکیک اراضی
محاسبات حجم و خاکبرداری
با مناسب ترین قیمت و بیشترین دقت می باشد. چارچوب دستمزد عملیات نقشه برداری با توجه به پروژه های منفرد یا پروژه های زمانی و پس از ارزیابی پروژه قابل تعیین و توافق با کارفرما می باشد.